Jordvarmeanlegg

Eksempel på jordvarmeanleg til Queen varmepumpe 

Tegningen er baseret på en indbyrdes slangeafstand på 1,2m.

Hvis der er jordareal til rådighed anbefales det at øge denne afstand mest mulig.


Max. afstand mellem varmepumpe og fordelerrør

Hovedledning

40mm PEM rør PN6,3

Max. 40 meter

Hovedledning

50mm PEM rør PN6,3

Max. 70 meter

Hovedledning

63mm PEM rør PN6,3

Max. 120 meterDa væsken i jordvarmeanlæggets slanger indeholder IPA-sprit, er anlægget omfattet af lov om miljøbeskyttelse. Der skal før installationsarbejdet igangsættes, foreligge en tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.


 

»» Stålesen Energi as, 10. april 2009 | TEKNISKE DATA