Hva er jordvarme?

I løbet af sommeren tilføres det øvre jordlag store energi-mængder fra solen. Da denne energi lagres i jorden ved forholdsvis lave temperaturer 8 til 10 °C, forsvinder den ikke igen i løbet af vinteren. Det øvre jordlag indeholder derfor et stort lager af akkumuleret solenergi, som auto-matisk genopfyldes hver sommer. Energien kan, ved hjælp af et slangesystem i jorden og en varmepumpe, udtrækkes af jorden hele året og hermed anvendes til varmt vand og opvarmning af boligen.


Varmepumpen tilsluttes et varmeoptagersystem (lavt temperaturniveau), som består af nedgravede plastrør i ca. l meters dybde. Afhængigt af husets størrelse og isolerings-grad nedgraves fra 200 til 600 meter slange (040 PEL).


Slangerne er opdelt 2-4 kredsløb, hvor hver enkelt slangeende tilsluttes et fordelerrør, som forbindes til varmepumpen. Når varmepumpen er i drift, cirkuleres en afkølet væske (vand tilsat frostvæske) gennem slangerne. Herved opvarmes væsken af varmen i jorden, og varmepumpen transporterer den genvundne solenergi til husets centralvarmeanlæg.


Sammenlignet med andre alternative energiformer, som eksempelvis direkte solvarme og vindenergi, har et jordvarmeanlæg den fordel, at det, uanset temperatur, sol og vind, kan levere alternativ energi i ubegrænsede mængder, når behovet er der.F A K T A  O M  J O R D V A R M EMiljø


 1.     Mindre forurening

 2.     Mindsker drivhuseffekten fra kul, olie og naturgas

 3.     Solen genererer hver sommer ny energi i din have


Økonomi


 1.     En god og sikker investering

 2.     Forøger husets værdi

 3.     Anlægget betaler sig selv i form af årlige besparelser på varmeregningen

 4.     Sænker fyringsudgifterne 40-50% i forhold til olie eller naturgas


Produktfakta


 1.     Udviklet og produceret i Danmark

 2.     Høj effektivitet og nyttevirkning

 3.     Brugervenlig

 4.     Høj komfort

 5.     Nem at vedligeholde
 

»» Stålesen Energi as, 23. juli 2009