Stålesen Energi as

Stålesen Energi er et firma som jobber med salg og installasjon av varmepumper.


Vårt sortiment består i hovedsak av:


  1.   Jordvarmepumper

  2.   Uteluft til vann-varmepumper

  3.   Varmepumpe til ventilasjonsluft

  4.   Indirekte kjøleanlegg

  5.   Isbank til kuldeakkumuleringHva er en varmepumpe?

En varmepumpes funksjon er basert på en termodynamisk kjedeprosess.  Varmpepumpe er en et energitransportanlegg som transporterer en varmemengde fra et lavt temperatur-nivå til et høyere temperaturnivå.


For å oppnå dette kreves det en viss drivenergi. Denne drivenergien svarer i praksis til varmepumpens el-forbruk. Det spesielle ved varmepumpe er at for hver energimengde som tilføes pumpen, kan pumpen transportere samme mengde flere ganger fra et lavt til et høyere nivå.


Det er store miljø- og energimessige besparelser forbundet med bruk av varmepumpeanlegg til f.eks. oppvarmning.


Eksempel: Bruttoenergibesparelse ved bruk av varmepumpe i stedet for oljefyring er ca. 50%

 

»» Stålesen Energi as, 23. juli 2009